Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

on Sunday, 12 June 2011

Berikut merupakan senarai kursus yang bakal ditawarkan oleh jabatan:
1.Diploma Kejuruteraan Mekanikal(Pembuatan)
2.Diploma Kejuruteraan Rekabentuk(Produk)
3.Diploma Kejuruteraan Mekanikal(Pengautomatan)
4.Diploma Kejuruteraan Mekanikal(Rekabentuk Pembuatan Automotif)

5.Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
Ranking: 5

{ 0 comments... read them below or add one }

 
© Blog Penjana Minda Strategik All Rights Reserved