Unit Pembangunan dan Penyenggaraan

on Sunday, 12 June 2011

Unit Pembangunan dan Penyenggaraan adalah unit yang bertanggungjawab untuk mengenalpasti kerja-kerja penyenggaraan, menaiktaraf bangunan, penyenggaraan sistem, penyenggaraan kemudahan, mengurus pembelian alatan penyenggaraan berkala dan menjalankan penyenggaraan berkala. Unit Pembangunan dan Penyenggaraan juga akan memantau projek-projek yang sedang dalam pelaksanaan oleh kontraktor bagi memastikan Politeknik Muadzam Shah berada dalam keadaan yang kondusif, selesa , sempurna dan selamat.
 
Ranking: 5

{ 0 comments... read them below or add one }

 
© Blog Penjana Minda Strategik All Rights Reserved