Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti

on Friday, 5 August 2011

http://www.kpkk.gov.my/spk/images/gambar/kualiti.jpg

Dasar Kualiti

Dasar kualiti PMS adalah membangunkan modal insan yang komited, responsif dan inovatif melalui penambahbaikan yang menyeluruh dan berterusan. PMS berusaha memastikan kehendak pelanggan dipenuhi melalui pencapaian objektif kualiti bagi menjamin keberkesanan sistem. Dasar ini disebarkan kepada semua warga PMS

Objektif Kualiti

Kecemerlangan Akademik

Berusaha untuk memastikan :
1. Setiap program mencapai 90% kadar kelulusan bagi setiap semester
2. 25% daripada pelajar yang lulus mencapai PNM 3.00 atau lebih setiap semester

Kecemerlangan Staf

Berusaha untuk memastikan :
1. Staf menjalani latihan berkaitan kompetesnsi mencapai sekurang-kurangnya 70% daripada kriteria penilaian.
2. Staf PMS mengikuti sekurang-kurangnya 10 hari latihan setiap tahun.
3. Setiap PPPT perlu mempergiatkan aktiviti R&D dengan menghasilkan sekurang-kurangnya 2 kajian dan penulisan dalam gred semasa

Kecemerlangan Proses

Berusaha untuk memastikan prosedur dilaksanakan dengan berkesan bagi mencapai objektif yang ditetapkan. 
Ranking: 5

{ 4 comments... read them below or add one }

 
© Blog Penjana Minda Strategik All Rights Reserved