PMS! Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)

on Tuesday, 4 October 2011

Program ini memberi kemahiran di dalam bidang teknologi maklumat dengan pengkhususan di dalam rangkaian komputer. Pelajar akan menjalani kuliah, sesi amali, tugasan, projek serta turut dikehendaki membuat penilaian secara atas talian untuk modul-modul tertentu selain dari menjalani latihan industri.

Program ini juga memperkenalkan pelajar kepada konsep dan teori rekabentuk, pelaksanaan dan peyenggaraan rangkaian komputer. Oleh kerana program ini menekankan kepada kaedah pembelajaran kendiri dan projek, maka lulusan yang dihasilkan mampu dan lebih bersedia untuk menhadapi cabaran industri rangkaian komputer.
Ranking: 5

{ 6 comments... read them below or add one }

 
© Blog Penjana Minda Strategik All Rights Reserved