PMS! Diploma Rekabentuk Grafik

on Tuesday, 4 October 2011

Program ini memberi pendedahan serta mengenalkan kepada pelajar mengenai merekacipta sesuatu rekabentuk menggunakan perisian / software grafik berbantukan komputer bagi menghasilkan rekabentuk grafik untuk pelbagai penerbitan. Selain daripada itu penekanan juga diberikan kepada aplikasi asas rekabentuk grafik dan multimedia berasaskan penggunaan teknologi, alat dan bahan melalui pengajaran komunikasi visual.
Ranking: 5

{ 7 comments... read them below or add one }

 
© Blog Penjana Minda Strategik All Rights Reserved