PMS! Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automasi)

on Tuesday, 4 October 2011

Automasi bermaksud sistem pelaksanaan tugas serta alat automatik yang pada keseluruhannya membolehkan pelbagai aspek dan proses kerja dilakukan dengan sedikit sahaja atau tidak sama sekali memerlukan tenaga manusia. Program ini sebenarnya menggabungkan teknologi dalam bidang elektrikal dan elektronik, mekanikal dan pengaturcaraan komputer. Program ini bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan kefahaman teori dan kemahiran praktikal yang berkait rapat dengan industri automasi.
Ranking: 5

{ 8 comments... read them below or add one }

 
© Blog Penjana Minda Strategik All Rights Reserved