PMS! Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Produk)

on Tuesday, 4 October 2011

Rekabentuk Produk merupakan suatu kemahiran yang menggabungkan lukisan dan penggunaan komputer untuk melukis dan merekabentuk produk-produk keluaran industri. Produk yang dihasilkan dari industri melalui proses rekabentuk dan seterusnya proses pengeluaran. Seseorang perekabentuk yang baik mampu dan berupaya menghasilkan idea rekabentuk melalui daya kreativiti yang inovasi yang tinggi. Kurikulumnya pula direkabentuk untuk mendedahkan pelajar kepada rekabentuk produk yang dapat menggabungkan diantara fungsi dan kaedah menyelesaikan masalah yang kompleks dan bersistematik dalam melakukan pekerjaan.
Ranking: 5

{ 6 comments... read them below or add one }

 
© Blog Penjana Minda Strategik All Rights Reserved